2018-09-28

Zamówienia publiczne do celów naukowych

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego z podziałem na dwie [2] części:

Część nr 1: Dostawa pipet automatycznych jednokanałowych zmiennych, końcówek do pipet oraz próbówek typu Eppendorf, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do zaproszenia.

Część nr 2: Dostawa zestawu Qiagen DNease Plant Mini Kit oraz żelu krzemionkowego pomarańczowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B zaproszenia.

DO POBRANIA:

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie ponowione

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego w części: Część nr 2: Dostawa zestawu Qiagen DNease Plant Mini Kit oraz żelu krzemionkowego pomarańczowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B zaproszenia.

 

 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D/45/2016

Dostawa aparatu do elektroforezy poziomej wraz z wyposażeniem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do zaproszenia.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WPISY ARCHIWALNE

 

Zakup aparatury badawczej dla Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup aparatury badawczej dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego - część nr 1: Zakup młynka kriogenicznego z kompletem akcesoriów dla Wydziału Chemii wraz z instalacją i szkoleniem w laboratorium Zamawiającego

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup aparatury badawczej dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa aparatury badawczej dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

 

 

 

 • Archiwalny rejestr zmian załączników

  Plik Rozszerzenie Rozmiar Ilość pobrań Utworzenie Publikacja
  Brak załączników
  rejestr zmian
  Typ akcji Data wykonania akcji Redaktor
  Brak edycji


  Archiwalny rejestr zmian wpisu

  modyfikacja strony: 14-05-2018 15:09:47 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 23-09-2016 21:43:49 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 16-09-2016 14:36:24 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 16-09-2016 14:30:52 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 15-09-2016 13:25:50 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 15-09-2016 13:23:05 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 15-09-2016 13:20:53 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 13-09-2016 14:07:41 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 13-09-2016 14:07:29 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 13-09-2016 14:07:02 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 13-09-2016 14:05:52 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 13-09-2016 14:04:27 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 07-09-2016 11:43:24 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 02-09-2016 13:28:46 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 02-09-2016 13:28:29 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 02-09-2016 13:26:11 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 02-09-2016 13:25:07 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 27-03-2015 15:20:13 przez: Marcin Czura
  modyfikacja strony: 17-03-2015 14:07:22 przez: Marcin Czura
  modyfikacja strony: 17-03-2015 13:55:20 przez: Marcin Czura
  modyfikacja strony: 12-02-2015 13:52:08 przez: Marcin Czura
  modyfikacja strony: 12-02-2015 13:51:40 przez: Marcin Czura
  modyfikacja strony: 12-02-2015 13:12:41 przez: Marcin Czura
  modyfikacja strony: 11-02-2015 11:56:55 przez: Marcin Czura

 

 

Załączniki

  d-10-2018-protokol-...cia-ofert.pdf 289,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d-10-2018-cz-123-in...ciu-umowy.pdf 346,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d-10-2018-dostawa-a...polskiego.zip 499,43 KB (zip) szczegóły pobierz
  d-10-2018-wybor-naj...ej-oferty.pdf 361,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d-10-2018-pytania-i...cja-umowy.zip 455,54 KB (zip) szczegóły pobierz
  d-10-2018-zmiana-tr...gloszenia.zip 339,11 KB (zip) szczegóły pobierz
  d-26-2018-a-03-prot...cia-ofert.pdf 435,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d-26-2018-a-informa...amowienia.pdf 301,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d-26-2018-a-dokumen...tepowania.zip 622,85 KB (zip) szczegóły pobierz
  d-26-2018-a-wybor-n...ej-oferty.pdf 381,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d-26-2018-informacj...-nr-2-i-3.pdf 381,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d-26-2018-dokumenta...tepowania.zip 832,73 KB (zip) szczegóły pobierz
  d-26-2018-protokol-...cia-ofert.pdf 461,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d-26-2018-wybor-naj...esci-nr-1.pdf 465,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d-41-2016-a-informa...amowienia.pdf 195,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d-41-2016-a-zaprosz...nia-ofert.zip 139,99 KB (zip) szczegóły pobierz
  d-41-2016-wybor-naj...ej-oferty.pdf 204,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d-36-2018-dokumenta...tepowania.zip 837,87 KB (zip) szczegóły pobierz
  d-45-2016-wybor-naj...ej-oferty.pdf 216,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d-45-2016-zaproszen...nia-ofert.zip 139,06 KB (zip) szczegóły pobierz
  zaproszenie-do-skla...polskiego.zip 150,16 KB (zip) szczegóły pobierz
  prolongata-terminu-...nia-ofert.pdf 342,34 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się