2018-10-02

Zakup aparatury badawczej dla różnych jednostek UO

Zakup aparatury badawczej dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego - część nr 1: Zakup młynka kriogenicznego z kompletem akcesoriów dla Wydziału Chemii wraz z instalacją i szkoleniem w laboratorium Zamawiającego

Oferty należy składać do dnia 17.08.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2-3

 

 

 

 


 

 

 

 

 • Archiwalny rejestr zmian załączników

  Plik Rozszerzenie Rozmiar Ilość pobrań Utworzenie Publikacja
  Brak załączników
  rejestr zmian
  Typ akcji Data wykonania akcji Redaktor
  Brak edycji


  Archiwalny rejestr zmian wpisu

  modyfikacja strony: 07-09-2018 13:47:43 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 07-09-2018 13:43:41 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 07-09-2018 13:42:32 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 20-08-2018 11:39:21 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 20-08-2018 11:38:51 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 17-08-2018 14:49:48 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 10-08-2018 13:47:18 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 10-08-2018 13:46:49 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 10-08-2018 13:41:38 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 10-08-2018 13:41:20 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 10-08-2018 13:41:17 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 10-08-2018 13:40:32 przez: Emil Krzesaj
  modyfikacja strony: 10-08-2018 13:37:42 przez: Emil Krzesaj

 

Załączniki

  d-26-2018-a-informa...amowienia.pdf 301,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d-26-2018-a-03-prot...cia-ofert.pdf 435,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d-26-2018-a-dokumen...tepowania.zip 622,85 KB (zip) szczegóły pobierz
  d-26-2018-a-wybor-n...ej-oferty.pdf 381,43 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się