Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyniki konkursu na stanowisko: Technik w Wydziale Nauk o Zdrowiu
Konkurs na stanowisko Technik w Wydziale Nauk o Zdrowiu z dnia
30.07.2021 r.
06.10.2021 więcej
Wyniki konkursu na st.: Asystent / Wykładowca w INM
Konkurs na stanowisko Asystent / Wykładowca w specjalności:
patomorfologia w Instytucie Nauk Medycznych z dnia 24.06.2021r.
30.09.2021 więcej
Wyniki konkursu na st.: Asystent / Wykładowca w INM
Konkurs na stanowisko Asystent / Wykładowca w specjalności:
medycyna rodzinna w Instytucie Nauk Medycznych z dnia
21.07.2021r.
30.09.2021 więcej
Wyniki konkursu na st.: Adiunkt/Starszy Wykładowca w INM
Konkurs na stanowisko Adiunkt/Starszy Wykładowca w
specjalności: patomorfologia w Instytucie Nauk Medycznych z dnia
24.06.2021r.
30.09.2021 więcej
Wyniki konkursu na st.: Adiunkt/Starszy Wykładowca w INM
Konkurs na stanowisko Adiunkt/Starszy Wykładowca w
specjalności: medycyna rodzinna w Instytucie Nauk Medycznych z
dnia 21.07.2021 r.
30.09.2021 więcej
Wyniki konkursu na st.: Profesora uczelni w Instytucie Nauk Prawnych
Konkurs na stanowisko Profesora uczelni w Instytucie Nauk
Prawnych z dnia 10.06.2021
30.09.2021 więcej
Wyniki konkursu na stanowisko: Asystenta w Instytucie Nauk Prawnych
Konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Nauk Prawnych z dnia
10.06.2021
30.09.2021 więcej
Wyniki konkursu na stanowisko: Adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych
Konkurs na stanowisko Adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych z dnia
10.06.2021
30.09.2021 więcej
Wyniki konkursu na stanowisko: Adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych
Konkurs na stanowisko Adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych z dnia
10.06.2021
30.09.2021 więcej
Wyniki konkursu na stanowisko: Adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych
Konkurs na stanowisko Adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych z dnia
10.06.2021
30.09.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się