2018-09-21

Senat UO

Lp.

Imię i nazwisko senatora

funkcja/stanowisko/jednostka

1.

Prof. dr hab. Marek MASNYK

Rektor UO

2.

Prof. dr hab. Wiesława PIĄTKOWSKA-STEPANIAK

Prorektor

3.

Dr hab. Izabella PISAREK, prof. UO

Prorektor

4.

Prof. dr hab. Janusz SŁODCZYK

Prorektor

5.

Prof. dr hab. inż. Piotr WIECZOREK

Dziekan Wydz. Chemii

6.

Prof. dr hab. Stanisława SOKOŁOWSKA

Dziekan Wydz. Ekonomicznego

7.

Dr hab. Joanna CZAPLIŃSKA, prof. UO

Dziekan Wydz. Filologicznego

8.

Dr hab. Anna WEISSBROT-KOZIARSKA, prof. UO

Dziekan Wydz. Nauk Społ.

9.

Dr hab. Wiesław SZWAST, prof. UO

Dziekan Wydz. Mat., Fiz. i Inf.

10.

Dr hab. Piotr STEC, prof. UO

Dziekan Wydz. Prawa i Adm.

11.

Prof. hab. Stanisław KOZIARSKI

Dziekan Wydz. Przyrod.-Tech.

12.

Dr hab. Władysława PIWOWAR-BAGIŃSKA, prof. UO

Dziekan Wydz. Sztuki

13.

Ks. prof. dr hab. Radosław CHAŁUPNIAK

Dziekan Wydz. Teologicznego

14.

Dr hab. Małgorzata BRODA, prof. UO

Wydz. Chemii

15.

Dr hab. Dawid SIODŁAK

Wydz. Chemii

16.

Dr Joanna NACKIEWICZ

Wydz. Chemii

17.

Dr hab. Adam CZERWIŃSKI, prof. UO

Wydz. Ekonomiczny

18.

Dr hab. Sabina KAUF, prof. UO

Wydz. Ekonomiczny

19.

Dr Dušan BOGDANOV

Wydz. Ekonomiczny

20.

Dr Edyta SZAFRANEK

Wydz. Ekonomiczny

21.

Dr hab. Lidia PRZYMUSZAŁA

Wydz. Filologiczny

22.

Dr hab. Maria LASATOWICZ, prof. UO

Wydz. Filologiczny

23.

Dr hab. Marek DYBIZBAŃSKI

Wydz. Filologiczny

24.

Dr Joanna ZAGOŻDŻON-ŁYSZCZARZ

Wydz. Filologiczny

25.

Dr Agnieszka WÓJTOWICZ

Wydz. Filologiczny

26.

Dr hab. Iwona ALECHNOWICZ-SKRZYPEK, prof. UO

Wydz. Nauk Społecznych

27.

Dr hab. Edward NYCZ

Wydz. Nauk Społecznych

28.

Dr hab. Tomasz CIESIELSKI, prof. UO

Wydz. Nauk Społecznych

29.

Dr hab. Anna ŚLIZ, prof. UO

Wydz. Nauk Społecznych

30.

Dr Agnieszka WŁOCH

Wydz. Nauk Społecznych

31.

Dr Lech RUBISZ

Wydz. Nauk Społecznych

32.

Dr hab. Adam BACŁAWSKI

Wydz. Mat., Fizyki i Informatyki

33.

Prof. dr hab. Tadeusz NADZIEJA

Wydz. Mat., Fizyki i Informatyki

34.

Dr Zbigniew BONIKOWSKI

Wydz. Mat., Fizyki i Informatyki

35.

Dr hab. Stefan GROCHALSKI, prof. UO

Wydz. Prawa i Administracji

36.

Dr hab. Andrzej SZYMAŃSKI, prof. UO

Wydz. Prawa i Administracji

37.

Dr Dariusz MUCHA

Wydz. Prawa i Administracji

38.

Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA

Wydz. Przyrodniczo-Techniczny

39.

Prof. dr hab. inż. Maria ZĄBKOWSKA-WACŁAWEK

Wydz. Przyrodniczo-Techniczny

40.

Dr hab. Małgorzata RAJFUR, prof. UO

Wydz. Przyrodniczo-Techniczny

41.

Dr Krzysztof BADORA

Wydz. Przyrodniczo-Techniczny

42.

Dr Daniel JANECKI

Wydz. Przyrodniczo-Techniczny

43.

Dr hab. Bartosz POSACKI

Wydz. Sztuki

44.

Dr Bartłomiej TRZOS

Wydz. Sztuki

45.

Ks. prof. dr hab. Norbert WIDOK

Wydz. Teologiczny

46.

Ks. dr hab. Konrad GLOMBIK, prof. UO

Wydz. Teologiczny

47.

Ks. dr Piotr GÓRECKI

Wydz. Teologiczny

48.

Mgr Iwona KARPIŃSKA

Studium Języków Obcych

49.

Mgr Marek GANCZARSKI

przedstawiciel nienauczycieli

50.

Mgr Andrzej WITEK

przedstawiciel nienauczycieli

51.

Mgr Tomasz PARADOWSKI

przedstawiciel nienauczycieli

52.

Mgr Ewa MAKOWICZ

przedstawicielka doktorantów

53.

Maciej PISCHKA

przewodniczący Samorządu Studentów

54.

Angelika BANACH

przedstawicielka studentów

55.

Natalia BORYS

przedstawicielka studentów

56.

Patrycja FABISZ

przedstawicielka studentów

57.

Natalia GARUS

przedstawicielka studentów

58.

Michał KARBOWIAK

przedstawiciel studentów

59.

Kinga KARWACKA

przedstawicielka studentów

60.

Magdalena PANEK

przedstawicielka studentów

61.

Elżbieta PYTLIK

przedstawicielka studentów

62.

Barbara SEREJ

przedstawicielka studentów

63.

Elżbieta WYSZYŃSKA

przedstawicielka studentów

64.

Monika TWARDAWSKI

przedstawicielka studentów

 

 

 

 • Archiwalny rejestr zmian załączników

  Plik Rozszerzenie Rozmiar Ilość pobrań Utworzenie Publikacja
  Brak załączników
  rejestr zmian
  Typ akcji Data wykonania akcji Redaktor
  Brak edycji


  Archiwalny rejestr zmian wpisu

  modyfikacja strony: 12-08-2016 13:24:10 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 12-08-2016 13:20:15 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 22-07-2016 15:00:23 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 22-10-2014 12:02:48 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 21-10-2014 15:50:13 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 21-11-2013 11:09:00 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 30-01-2013 22:36:36 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 24-01-2012 18:48:45 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 26-10-2009 16:51:55 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 04-09-2008 08:30:09 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 07-11-2007 13:28:39 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 10-11-2006 14:08:25 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 19-01-2006 11:56:24 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 12-09-2005 10:11:41 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 01-12-2003 19:22:09 przez: Jadwiga Kubicha

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się