2018-09-21

Senat UO

Lp. Imię i nazwisko senatora funkcja/jednostka
1. Prof. dr hab. Marek MASNYK rektor UO
2. Dr hab. Rafał MATWIEJCZUK, prof. UO prorektor ds. rozwoju i finansów
3. Dr hab. Jacek LIPOK, prof. UO prorektor ds. nauki
4. Dr hab. Izabella PISAREK, prof. UO prorektor ds. kształcenia i studentów
5. Dr hab. Dawid SIODŁAK, prof. UO dziekan Wydz. Chemii
6. Dr hab. Małgorzata BRODA, prof. UO Wydz. Chemii
7. Dr Joanna NACKIEWICZ Wydz. Chemii
8. Dr Bartosz CHORKOWY dziekan Wydz. Ekonomicznego
9. Dr hab. Adam CZERWIŃSKI, prof. UO Wydz. Ekonomiczny
10. Dr hab. Sabina KAUF, prof. UO Wydz. Ekonomiczny
11. Dr Jacek PIECZONKA Wydz. Ekonomiczny
12. Dr Edyta SZAFRANEK Wydz. Ekonomiczny
13. Dr Elżbieta SZYMAŃSKA-CZAPLAK dziekan Wydz. Filologicznego
14. Dr hab. Marek DYBIZBAŃSKI, prof. UO Wydz. Filologiczny
15. Dr hab. Maria Katarzyna LASATOWICZ, prof. UO Wydz. Filologiczny
16. Dr hab. Lidia PRZYMUSZAŁA, prof. UO Wydz. Filologiczny
17. Dr Agnieszka WÓJTOWICZ Wydz. Filologiczny
18. Dr Joanna ZAGOŻDŻON-ŁYSZCZARZ Wydz. Filologiczny
19. Dr hab. n. med. Katarzyna STĘPLEWSKA dziekan Wydz. Lekarskiego
20. Dr hab. Wiesław SZWAST, prof. UO dziekan Wydz. Mat., Fizyki i Inform.
21. Prof. dr hab. Tadeusz NADZIEJA Wydz. Mat., Fizyki i Informatyki
22. Dr hab. Adam BACŁAWSKI Wydz. Mat., Fizyki i Informatyki
23. Dr Zbigniew BONIKOWSKI Wydz. Mat., Fizyki i Informatyki
24. Dr Adam DROSIK dziekan Wydz. Nauk o Polit. i Kom. Społ.
25. Dr Lech RUBISZ Wydz. Nauk o Polit. i Kom. Społ.
26. Dr hab. Anna WEISSBROT-KOZIARSKA, prof. UO dziekan Wydz. Nauk Społecznych
27. Dr hab. Iwona ALECHNOWICZ-SKRZYPEK, prof. UO Wydz. Nauk Społecznych
28. Dr hab. Tomasz CIESIELSKI, prof. UO Wydz. Nauk Społecznych
29. Dr hab. Edward NYCZ, prof. UO Wydz. Nauk Społecznych
30. Dr Ewa PIERZCHAŁA dziekan Wydz. Prawa i Administr.
31. Dr hab. Stefan Marek GROCHALSKI, prof. UO Wydz. Prawa i Administracji
32. Dr hab. Andrzej SZYMAŃSKI, prof. UO Wydz. Prawa i Administracji
33. Dr Dariusz MUCHA Wydz. Prawa i Administracji
34. Dr hab. Małgorzata RAJFUR, prof. UO dziekan Wydz. Przyrodniczo-Techn.
35. Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA Wydz. Przyrodniczo-Techniczny
36. Prof. dr hab. inż. Maria ZĄBKOWSKA-WACŁAWEK Wydz. Przyrodniczo-Techniczny
37. Dr Krzysztof BADORA Wydz. Przyrodniczo-Techniczny
38. Dr hab. Bartosz POSACKI, prof. UO dziekan Wydz. Sztuki
39. Dr Bartłomiej TRZOS Wydz. Sztuki
40. Ks. prof. dr hab. Radosław CHAŁUPNIAK dziekan Wydz. Teologicznego
41. Ks. prof. dr hab. Norbert WIDOK Wydz. Teologiczny
42. Ks. dr hab. Konrad GLOMBIK, prof. UO Wydz. Teologiczny
43. Ks. dr Piotr GÓRECKI Wydz. Teologiczny
44. Mgr Iwona KARPIŃSKA Studium Języków Obcych
45. Mgr Marek GANCZARSKI przedstawiciel nienauczycieli
46. Mgr Andrzej WITEK przedstawiciel nienauczycieli
47. Mgr Tomasz PARADOWSKI przedstawiciel nienauczycieli
48. Mgr Łukasz KOŁODZIEJ przedstawiciel doktorantów
49. Aleksandra BALD przedstawiciel studentów
50. Aleksandra BOGOCZ przedstawiciel studentów
51. Dominika CHMIELNIAK przedstawiciel studentów
52. Łukasz FURA przedstawiciel studentów
53. Natalia KACZMARCZYK przedstawiciel studentów
54. Karolina KONIECZNA przedstawiciel studentów
55. Beniamin MICZKA przedstawiciel studentów
56. Żaneta NIEMCZYK przedstawiciel studentów
57. Dominika STRZELCZYK przedstawiciel studentów
58. Monika TWARDAWSKI przedstawiciel studentów
59. Anna WIATR przedstawiciel studentów

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się