2018-09-21

Senat UO

Lp.
Imię i nazwisko senatora
funkcja/jednostka
1.
Prof. dr hab. Marek MASNYK
rektor UO
2.
Dr hab. Rafał MATWIEJCZUK, prof. UO
prorektor ds. rozwoju i finansów
3.
Dr hab. Jacek LIPOK, prof. UO
prorektor ds. nauki
4.
Dr hab. Izabella PISAREK, prof. UO
prorektor ds. kształcenia i studentów
5.
Dr hab. Dawid SIODŁAK, prof. UO
dziekan Wydz. Chemii
6.
Dr Bartosz CHORKOWY
dziekan Wydz. Ekonomicznego
7.
Dr Elżbieta SZYMAŃSKA-CZAPLAK
dziekan Wydz. Filologicznego
8.
Dr hab. n. med. Katarzyna STĘPLEWSKA
dziekan Wydz. Lekarskiego
9.
Dr hab. Wiesław SZWAST, prof. UO
dziekan Wydz. Mat., Fizyki i Inform.
10.
Dr Adam DROSIK
dziekan Wydz. Nauk o Polit. i Kom. Społ.
11.
Dr hab. Anna WEISSBROT-KOZIARSKA, prof. UO
dziekan Wydz. Nauk Społecznych
12.
Dr Ewa PIERZCHAŁA
dziekan Wydz. Prawa i Administr.
13.
Dr hab. Małgorzata RAJFUR, prof. UO
dziekan Wydz. Przyrodniczo-Techn.
14.
Dr hab. Bartosz POSACKI, prof. UO
dziekan Wydz. Sztuki
15.
Ks. prof. dr hab. Radosław CHAŁUPNIAK
dziekan Wydz. Teologicznego
16.
Prof. dr hab. Tadeusz NADZIEJA
Wydz. Mat., Fizyki i Informatyki
17.
Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA
Wydz. Przyrodniczo-Techniczny
18.
Ks. prof. dr hab. Norbert WIDOK
Wydz. Teologiczny
19.
Prof. dr hab. inż. Maria ZĄBKOWSKA-WACŁAWEK
Wydz. Przyrodniczo-Techniczny
20.
Dr hab. Iwona ALECHNOWICZ-SKRZYPEK, prof. UO
Wydz. Nauk Społecznych
21.
Dr hab. Adam BACŁAWSKI
Wydz. Mat., Fizyki i Informatyki
22.
Dr hab. Małgorzata BRODA, prof. UO
Wydz. Chemii
23.
Dr hab. Tomasz CIESIELSKI, prof. UO
Wydz. Nauk Społecznych
24.
Dr hab. Adam CZERWIŃSKI, prof. UO
Wydz. Ekonomiczny
25.
Dr hab. Marek DYBIZBAŃSKI, prof. UO
Wydz. Filologiczny
26.
Ks. dr hab. Konrad GLOMBIK, prof. UO
Wydz. Teologiczny
27.
Dr hab. Stefan Marek GROCHALSKI, prof. UO
Wydz. Prawa i Administracji
28.
Dr hab. Sabina KAUF, prof. UO
Wydz. Ekonomiczny
29.
Dr hab. Maria Katarzyna LASATOWICZ, prof. UO
Wydz. Filologiczny
30.
Dr hab. Edward NYCZ, prof. UO
Wydz. Nauk Społecznych
31.
Dr hab. Lidia PRZYMUSZAŁA, prof. UO
Wydz. Filologiczny
32.
Dr hab. Anna ŚLIZ, prof. UO
Wydz. Nauk Społecznych
33.
Dr hab. Andrzej SZYMAŃSKI, prof. UO
Wydz. Prawa i Administracji
34.
Dr hab. Daniel JANECKI
Wydz. Przyrodniczo-Techniczny
35.
Dr Krzysztof BADORA
Wydz. Przyrodniczo-Techniczny
36.
Dr Zbigniew BONIKOWSKI
Wydz. Mat., Fizyki i Informatyki
37.
Ks. dr Piotr GÓRECKI
Wydz. Teologiczny
38.
Dr Dariusz MUCHA
Wydz. Prawa i Administracji
39.
Dr Joanna NACKIEWICZ
Wydz. Chemii
40.
Dr Jacek PIECZONKA
Wydz. Ekonomiczny
41.
Dr Lech RUBISZ
Wydz. Nauk o Polit. i Kom. Społ.
42.
Dr Edyta SZAFRANEK
Wydz. Ekonomiczny
43.
Dr Bartłomiej TRZOS
Wydz. Sztuki
44.
Dr Agnieszka WŁOCH
Wydz. Nauk Społecznych
45.
Dr Agnieszka WÓJTOWICZ
Wydz. Filologiczny
46.
Dr Joanna ZAGOŻDŻON-ŁYSZCZARZ
Wydz. Filologiczny
47.
Mgr Iwona KARPIŃSKA
Studium Języków Obcych
48.
Mgr Marek GANCZARSKI
przedstawiciel nienauczycieli
49.
Mgr Andrzej WITEK
przedstawiciel nienauczycieli
50.
Mgr Tomasz PARADOWSKI
przedstawiciel nienauczycieli
51.
Mgr Ewa MAKOWICZ
przedstawiciel doktorantów
52.
Maciej PISCHKA
przewodniczący Samorządu Studenckiego
53.
Aleksandra BALD
przedstawiciel studentów
54.
Paweł CYMKIEWICZ
przedstawiciel studentów
55.
Patrycja FABISZ
przedstawiciel studentów
56.
Łukasz FURA
przedstawiciel studentów
57.
Jacqueline JASCHKOWITZ
przedstawiciel studentów
58.
Natalia KACZMARCZYK
przedstawiciel studentów
59.
Michał KARBOWIAK
przedstawiciel studentów
60.
Magdalena PANEK
przedstawiciel studentów
61.
Elżbieta PYTLIK
przedstawiciel studentów
62.
Klaudia ROGALSKA
przedstawiciel studentów
63.
Barbara SEREJ
przedstawiciel studentów
64.
Monika TWARDAWSKI
przedstawiciel studentów

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się