2018-09-21

Senat UO

SKŁAD SENATU UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO kadencji 2020-2024

 

Lp.

Imię i nazwisko senatora

funkcja/jednostka

1. 

Prof. dr hab. Marek MASNYK

rektor UO

2. 

Dr hab. Bartosz ZARYCHTA, prof. UO

Wydział Chemii

3. 

Dr hab. Adam CZERWIŃSKI, prof. UO

Wydział Ekonomiczny

4. 

Dr hab. Daniel PIETREK, prof. UO

Wydział Filologiczny

5. 

Dr hab. n. med. Katarzyna STĘPLEWSKA, prof. UO

Wydział Lekarski

6. 

Dr hab. Włodzimierz GODŁOWSKI, prof. UO

Wydział Mat., Fizyki i Inform.

7. 

Dr hab. Kamil MINKNER, prof. UO

Wydział Nauk o Polit. i Kom. Społ.

8. 

Dr hab. Tomasz HALSKI, prof. UO

Wydział Nauk o Zdrowiu

9. 

Dr hab. Mariusz SAWICKI, prof. UO

Wydział Nauk Społecznych

10. 

Dr hab. Kamil ANTONÓW, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

11. 

Prof. dr hab. Jerzy LIS

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

12. 

Dr hab. Bartłomiej TRZOS, prof. UO

Wydział Sztuki

13. 

Ks. dr hab. Marek LIS, prof. UO

Wydział Teologiczny

14. 

Dr Marek MAZURKIEWICZ

Pozostali nauczyciele akademiccy

15. 

Dr Piotr SIKORA

Pozostali nauczyciele akademiccy

16. 

Dr Magdalena SZYSZKA

Pozostali nauczyciele akademiccy

17. 

Dr Agnieszka TŁUCZAK

Pozostali nauczyciele akademiccy

18. 

Mgr inż. Sławomir BUCZEK

Administracja UO

19. 

Mgr Joanna KOSTUŚ

Administracja UO

20. 

Mgr Łukasz KOŁODZIEJ

Doktoranci UO

21. 

Łukasz FURA

Studenci UO

22. 

Karol GONTARZ

Studenci UO

23. 

Maciej PISCHKA

Studenci UO

24. 

Dominika STRZELCZYK

Studenci UO

 

Osoby zaproszone (z głosem doradczym):

 

1. 

Prof. dr hab. Jacek LIPOK, prof. UO

prorektor ds. nauki

2. 

Dr hab. inż. Rafał MATWIEJCZUK, prof. UO

prorektor ds. rozwoju i finansów

3. 

Dr hab. Izabella PISAREK, prof. UO

prorektor ds. kształcenia i studentów

4. 

Dr hab. Renata SZYGUŁA, prof. UO

prorektor ds. Collegium Medicum

5. 

Dr hab. Dawid SIODŁAK, prof. UO

dziekan Wydz. Chemii

6. 

Dr Bartosz CHORKOWY

dziekan Wydz. Ekonomicznego

7. 

Dr Elżbieta SZYMAŃSKA-CZAPLAK

dziekan Wydz. Filologicznego

8. 

Dr hab. n. med. Jacek JÓŹWIAK, prof. UO

dziekan Wydz. Lekarskiego

9. 

Dr Piotr URBANIEC, prof. UO

dziekan Wydz. Mat., Fizyki i Inform.

10. 

Dr Marta SOBERA

dziekan Wydz. Nauk o Zdrowiu

11. 

Dr hab. Adam DROSIK, prof. UO

dziekan Wydz. Nauk o Polit. i Adm.

12. 

Dr hab. Anna WEISSBROT-KOZIARSKA, prof. UO

dziekan Wydz. Nauk Społecznych

13. 

Dr hab. Paweł SOBCZYK, prof. UO

dziekan Wydz. Prawa i Administr.

14. 

Dr Dariusz SUSZANOWICZ

dziekan Wydz. Przyrodniczo-Techn.

15. 

Dr hab. Bartosz POSACKI, prof. UO

dziekan Wydz. Sztuki

16. 

Ks. dr hab. Mateusz POTOCZNY, prof. UO

dziekan Wydz. Teologicznego

17. 

Mgr Zbigniew BUDZISZEWSKI

kanclerz UO

18. 

Mgr Konstanty GAJDA

kwestor UO

19. 

Mgr Danuta SZEWCZYK-KŁOS

dyrektor Biblioteki Głównej

20. 

Mgr Bożena PYTEL-MIELNIK

dyrektor Biura Spraw Pracowniczych

21. 

Mgr Jolanta SOBOŃ

audytor wewnętrzny

22. 

Dr Barbara DAWIDOWSKA-MARYNOWICZ

prezes ZU ZNP

23. 

Mgr Stanisław TOMCZYK

przew. KZ NSZZ „Solidarność”

24. 

Mgr Maciej KOCHAŃSKI

rzecznik UO

25. 

Dr Dušan BOGDANOV

przedstawiciel Rady UO

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się