2018-09-21

Rektorzy

Rektor  
 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Marek Masnyk
E-mail:rektorat@uni.opole.pl

   
Prorektorzy  
 

Prorektor ds. kształcenia i studentów:

dr hab., prof. UO Izabella Pisarek
E-mail: rektorat@uni.opole.pl

 

Prorektor ds. nauki i finansów:

prof. dr hab. Janusz Słodczyk
E-mail:rektorat@uni.opole.pl

   
 

Prorektor ds. zarządzania i rozwoju:

prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak
E-mail: rektorat@uni.opole.pl

Sekretariat Rektora

45-040 Opole, pl. Kopernika 11,
tel. +48 (77) 541 59 03, (77) 541 59 04, (77) 541 59 05,
fax. +48 (77) 54 15 900

Rzecznik Prasowy UO
mgr Maciej Kochański
tel. 881 29 49 31

e-mail: rzecznik@uni.opole.pl

Kierownik rektoratu
dr
Małgorzata Mitrus
E-mail:rektorat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5903, fax: +48 77 541 5900

mgr Katarzyna Szmyt
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5905, fax: +48 77 541 5900

mgr Lidia Serwecińska
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5904, fax: +48 77 541 5900

Sekretariat Uniwersytetu Opolskiego

Collegium Minus, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6070, tel. +48 77 541 6071, fax: +48 77 541 6000

 

 

 

 

 

 • Archiwalny rejestr zmian załączników

  Plik Rozszerzenie Rozmiar Ilość pobrań Utworzenie Publikacja
  Brak załączników
  rejestr zmian
  Typ akcji Data wykonania akcji Redaktor
  Brak edycji


  Archiwalny rejestr zmian wpisu

  modyfikacja strony: 17-05-2017 14:15:02 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 02-09-2016 16:42:44 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 02-09-2016 15:06:54 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 31-08-2016 12:33:45 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 01-03-2016 12:25:27 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 21-11-2013 11:12:46 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 07-09-2012 15:44:51 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 04-09-2008 08:26:34 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 05-09-2005 09:20:43 przez: Jadwiga Kubicha

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się