2018-09-21

Rektorzy

<!-- REKTOR -->
 
<!-- END OF PROREKTOR --><!-- PROREKTOR2 -->
 
<!-- END OF PROREKTOR --><!-- PROREKTOR3 -->

 

 

Zdjęcie Prorektor ds. Collegium Medicum - dr hab. Renata Szyguła, prof. UO
Prorektor ds. Collegium Medicum
dr hab. Renata Szyguła, prof. UO

Tel.: +48 77 442 3524 Fax: +48 77 541 5900
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
E-mail: renata.szygula@uni.opole.pl

 

Rektorat

<!-- END OF PROREKTOR -->

Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5905, fax: +48 77 541 5900

 

Małgorzata Mitrus, kierownik rektoratu
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5903, fax: +48 77 541 5900

 

Lidia Serwecińska
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5904, fax: +48 77 541 5900

 

Katarzyna Szmyt
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5905, fax: +48 77 541 5900

 

 

Collegium Salutis Humanae, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole,
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5905, fax: +48 77 541 5900

 

mgr Maria Dziuba-Pec
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
tel. +48 77 442 3524, fax: +48 77 541 5900

Aleksandra Kaczmarek
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
tel. +48 77 442 3523, fax: +48 77 541 5900

 

Galeria

Obraz: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się