Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-29 11:19:21  lukaszkorach lukaszkorach

Załączono plik 587475

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2306286
user_idpuste2500797
fobject_idpuste587475
resource_idpuste2096
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19083
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-29 11:19:21  lukaszkorach lukaszkorach

Załączono plik 593049

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2306287
user_idpuste2500797
fobject_idpuste593049
resource_idpuste2096
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19083
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-29 11:19:21  lukaszkorach lukaszkorach

Załączono plik 603133

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2306288
user_idpuste2500797
fobject_idpuste603133
resource_idpuste2096
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19083
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-01 12:44:50  JAROSŁAW KATA

Utworzono zamówienie publiczne 19083 o nazwie 'U/33/2019/A Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na rzecz Uniwersytetu Opolskiego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste19083
namepusteU/33/2019/A Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na rzecz Uniwersytetu Opolskiego
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste10
deadlinepuste2019-07-09
publishfrompuste2019-07-01
publishtopuste2019-09-30
txtpuste

U/33/2019/A Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na rzecz Uniwersytetu Opolskiego

user_idpuste2500799
resource_idpuste2096
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2019-07-09 15:19:47  JAROSŁAW KATA
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-29 11:19:21  lukaszkorach lukaszkorach

Pole user_id zmieniło wartość z '2500799' na '2500797'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
user_id25007992500797
2019-10-02 03:24:25 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-10-02 03:24:25 

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-09-30' na '2019-10-02'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-09-302019-10-02

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się