Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-28 11:23:04  JAROSŁAW KATA

Utworzono artykuł 251742 o nazwie 'AL/124/25/19 – Ogłoszenie o zamówieniu:Świadczenie usługi hotelarskiej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste251742
user_idpuste2500799
resource_idpuste2096
namepusteAL/124/25/19 – Ogłoszenie o zamówieniu:Świadczenie usługi hotelarskiej
category_idpuste30493
language_idpuste1
shortpusteAL/124/25/19 – Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi hotelarskiej dla Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa.
fullpuste

AL/124/25/19 – Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi hotelarskiej dla Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa.

publishfrompuste2019-08-28 00:00:00
_activepuste1
slugpusteal-124-25-19-ogloszenie-o-zamowieniu-swiadczenie-uslugi-hotelarskiej
2019-10-21 11:04:03  MARCIN CZURA
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-21 11:04:03  MARCIN CZURA

Załączono plik 617466

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2485276
user_idpuste2502547
fobject_idpuste617466
resource_idpuste2096
modelpusteArticle
foreign_idpuste251742
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-21 11:04:03  MARCIN CZURA

Załączono plik 646369

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2485277
user_idpuste2502547
fobject_idpuste646369
resource_idpuste2096
modelpusteArticle
foreign_idpuste251742
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się