Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-09 15:40:27  JAROSŁAW KATA

Utworzono artykuł 172259 o nazwie 'D/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w próbkach stałych '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste172259
user_idpuste2500799
resource_idpuste2096
namepusteD/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w próbkach stałych
category_idpuste30545
language_idpuste1
shortpusteD/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w próbkach stałych i ciekłych
fullpuste

D/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w próbkach stałych i ciekłych.

Plik do pobrania: D-42-2018 Dokumentacja postępowania.zip 

publishfrompuste2018-11-09 00:00:00
_activepuste1
slugpusted-42-2018-zakup-analizatora-zawartosci-rteci-w-probkach-stalych
2018-11-16 13:58:41  JAROSŁAW KATA

Pole full zmieniło wartość z '<p> <b>D/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w pr&oacute;bkach stałych i ciekłych.</b></p> <p> Plik do pobrania: <b>D-42-2018 Dokumentacja postępowania.zip&nbsp;</b></p> ' na '<p> <b>D/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w pr&oacute;bkach stałych i ciekłych.</b></p> <p> Plik do pobrania:</p> <ul> <li> <b>D-42-2018 Dokumentacja postępowania.zip&nbsp;</b></li> <li> <strong>D-42-2018 03. Protok&oacute;ł z otwarcia ofert.pdf</strong></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

D/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w próbkach stałych i ciekłych.

Plik do pobrania: D-42-2018 Dokumentacja postępowania.zip 

D/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w próbkach stałych i ciekłych.

Plik do pobrania:

 • D-42-2018 Dokumentacja postępowania.zip 
 • D-42-2018 03. Protokół z otwarcia ofert.pdf
2018-11-19 16:01:37  JAROSŁAW KATA

Pole full zmieniło wartość z '<p> <b>D/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w pr&oacute;bkach stałych i ciekłych.</b></p> <p> Plik do pobrania:</p> <ul> <li> <b>D-42-2018 Dokumentacja postępowania.zip&nbsp;</b></li> <li> <strong>D-42-2018 03. Protok&oacute;ł z otwarcia ofert.pdf</strong></li> </ul> ' na '<p> <b>D/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w pr&oacute;bkach stałych i ciekłych.</b></p> <p> Plik do pobrania:</p> <ul> <li> <b>D-42-2018 Dokumentacja postępowania.zip&nbsp;</b></li> <li> <strong>D-42-2018 03. Protok&oacute;ł z otwarcia ofert.pdf</strong></li> <li> <strong>D-42-2018 Wyb&oacute;r najkorzystniejszej oferty.pdf</strong></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

D/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w próbkach stałych i ciekłych.

Plik do pobrania:

 • D-42-2018 Dokumentacja postępowania.zip 
 • D-42-2018 03. Protokół z otwarcia ofert.pdf

D/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w próbkach stałych i ciekłych.

Plik do pobrania:

 • D-42-2018 Dokumentacja postępowania.zip 
 • D-42-2018 03. Protokół z otwarcia ofert.pdf
 • D-42-2018 Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf
2018-12-03 16:28:14  JAROSŁAW KATA

Pole full zmieniło wartość z '<p> <b>D/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w pr&oacute;bkach stałych i ciekłych.</b></p> <p> Plik do pobrania:</p> <ul> <li> <b>D-42-2018 Dokumentacja postępowania.zip&nbsp;</b></li> <li> <strong>D-42-2018 03. Protok&oacute;ł z otwarcia ofert.pdf</strong></li> <li> <strong>D-42-2018 Wyb&oacute;r najkorzystniejszej oferty.pdf</strong></li> </ul> ' na '<p> <b>D/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w pr&oacute;bkach stałych i ciekłych.</b></p> <p> Plik do pobrania:</p> <ul> <li> <b>D-42-2018 Dokumentacja postępowania.zip&nbsp;</b></li> <li> <strong>D-42-2018 03. Protok&oacute;ł z otwarcia ofert.pdf</strong></li> <li> <strong>D-42-2018 Wyb&oacute;r najkorzystniejszej oferty.pdf</strong></li> <li> <b>D-42-2018 Informacja o udzieleniu zam&oacute;wienia.pdf</b></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

D/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w próbkach stałych i ciekłych.

Plik do pobrania:

 • D-42-2018 Dokumentacja postępowania.zip 
 • D-42-2018 03. Protokół z otwarcia ofert.pdf
 • D-42-2018 Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

D/42/2018 Zakup analizatora zawartości rtęci w próbkach stałych i ciekłych.

Plik do pobrania:

 • D-42-2018 Dokumentacja postępowania.zip 
 • D-42-2018 03. Protokół z otwarcia ofert.pdf
 • D-42-2018 Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf
 • D-42-2018 Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-12-03 16:28:14  JAROSŁAW KATA

Załączono plik 464223

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1854167
user_idpuste2500799
fobject_idpuste464223
resource_idpuste2096
modelpusteArticle
foreign_idpuste172259
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-03 16:28:14  JAROSŁAW KATA

Załączono plik 466654

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1854168
user_idpuste2500799
fobject_idpuste466654
resource_idpuste2096
modelpusteArticle
foreign_idpuste172259
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-03 16:28:14  JAROSŁAW KATA

Załączono plik 467409

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1854169
user_idpuste2500799
fobject_idpuste467409
resource_idpuste2096
modelpusteArticle
foreign_idpuste172259
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-03 16:28:14  JAROSŁAW KATA

Załączono plik 476018

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1854170
user_idpuste2500799
fobject_idpuste476018
resource_idpuste2096
modelpusteArticle
foreign_idpuste172259
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się