Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-28 09:01:54  JAROSŁAW KATA

Utworzono artykuł 163116 o nazwie 'Koszty usług edukacyjnych w 2014'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste163116
user_idpuste2500799
resource_idpuste2096
namepusteKoszty usług edukacyjnych w 2014
category_idpuste30541
language_idpuste1
shortpusteKoszty usług edukacyjnych w 2014
fullpuste

 

 

 

 • Archiwalny rejestr zmian załączników

  Plik Rozszerzenie Rozmiar Ilość pobrań Utworzenie Publikacja
  Brak załączników
  rejestr zmian
  Typ akcji Data wykonania akcji Redaktor
  Brak edycji


  Archiwalny rejestr zmian wpisu

  modyfikacja strony: 29-09-2015 10:54:28 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 29-09-2015 10:35:04 przez: Jadwiga Kubicha

 

publishfrompuste2018-09-28 00:00:00
_activepuste1
slugpustekoszty-uslug-edukacyjnych-w-2014
2018-09-28 09:02:26  JAROSŁAW KATA

Pole full zmieniło wartość z '<p> <style type="text/css"> table {border-spacing:1px;} td {border-width:1px; border-color:black;border-style:solid;padding:3px;text-align:left;} .typy_plikow span{width:auto;margin-bottom: 10px;} .typy_plikow span a{margin-left:25px;} .content table {float:left;margin-top:20px;} .accordion { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0 auto; /* font-size: 14px; */ /* border: 1px solid #542437; */ /* border-radius: 10px; */ /* width: 600px; */ /* padding: 10px; */ background: #fff; text-align: center; } .accordion ul { list-style:none; margin:0; padding:0; } .accordion li { margin:0; padding:0; } .accordion [type=radio], .accordion [type=checkbox] { display:none; } .accordion label { display:block; /* font-size:16px;*/ line-height:16px; background:#f5f5f5; border:1px solid #bbb; color:#888; /*text-shadow:1px 1px 1px rgba(255,255,255,0.3); font-weight:700;*/ cursor:pointer; text-transform:uppercase; -webkit-transition: all .2s ease-out; -moz-transition: all .2s ease-out; } .accordion ul li label:hover, .accordion [type=radio]:checked ~ label, .accordion [type=checkbox]:checked ~ label { background:#999; color:#FFF; /*text-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.5)*/ } .accordion .content { padding:0 10px; overflow:hidden; border:1px solid #fff; /* Make the border match the background so it fades in nicely */ -webkit-transition: all .5s ease-out; -moz-transition: all .5s ease-out; } .accordion p { color:#333; margin:0 0 10px; } .accordion h3 { color:#542437; padding:0; margin:10px 0; } /* Vertical */ .vertical ul li { overflow:hidden; margin:0 0 1px; } .vertical ul li label { padding:4px; } .vertical [type=radio]:checked ~ label, .vertical [type=checkbox]:checked ~ label { border-bottom:0; } .vertical ul li label:hover { border:1px solid #542437; /* We don't want the border to disappear on hover */ } .vertical ul li .content { height:0px; border-top:0; } .vertical [type=radio]:checked ~ label ~ .content, .vertical [type=checkbox]:checked ~ label ~ .content { height:auto; border:1px solid #542437; } </style> </p> <div class="typy_plikow"> <span class="pdf"><a href="#" title="Odnośnik do pobrania dokumentu">Koszty usług edukacyjnych w 2014</a></span></div> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <div class="accordion vertical"> <ul> <li> <input id="checkbox-1" name="checkbox-accordion" type="checkbox" /> <label for="checkbox-1">Archiwum zmian sprzed migracji</label> <div class="content"> <h2> Archiwalny rejestr zmian załącznik&oacute;w</h2> <table> <tbody> <tr> <td> Plik</td> <td> Rozszerzenie</td> <td> Rozmiar</td> <td> Ilość pobrań</td> <td> Utworzenie</td> <td> Publikacja</td> </tr> <tr> <td> Brak załącznik&oacute;w</td> </tr> <tr> <td> <b>rejestr zmian</b></td> </tr> <tr> <td> Typ akcji</td> <td> Data wykonania akcji</td> <td> Redaktor</td> </tr> <tr numer="3"> <td> Brak edycji</td> </tr> </tbody> </table> <p> <br /> <plik numer="12"> </plik></p> </div> <div class="content"> <h2> Archiwalny rejestr zmian wpisu</h2> <table> <tbody> <tr> <td> modyfikacja strony: 29-09-2015 10:54:28 przez: Jadwiga Kubicha</td> </tr> <tr> <td> modyfikacja strony: 29-09-2015 10:35:04 przez: Jadwiga Kubicha</td> </tr> </tbody> </table> </div> </li> </ul> </div> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <style type="text/css"> table {border-spacing:1px;} td {border-width:1px; border-color:black;border-style:solid;padding:3px;text-align:left;} .typy_plikow span{width:auto;margin-bottom: 10px;} .typy_plikow span a{margin-left:25px;} .content table {float:left;margin-top:20px;} .accordion { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0 auto; /* font-size: 14px; */ /* border: 1px solid #542437; */ /* border-radius: 10px; */ /* width: 600px; */ /* padding: 10px; */ background: #fff; text-align: center; } .accordion ul { list-style:none; margin:0; padding:0; } .accordion li { margin:0; padding:0; } .accordion [type=radio], .accordion [type=checkbox] { display:none; } .accordion label { display:block; /* font-size:16px;*/ line-height:16px; background:#f5f5f5; border:1px solid #bbb; color:#888; /*text-shadow:1px 1px 1px rgba(255,255,255,0.3); font-weight:700;*/ cursor:pointer; text-transform:uppercase; -webkit-transition: all .2s ease-out; -moz-transition: all .2s ease-out; } .accordion ul li label:hover, .accordion [type=radio]:checked ~ label, .accordion [type=checkbox]:checked ~ label { background:#999; color:#FFF; /*text-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.5)*/ } .accordion .content { padding:0 10px; overflow:hidden; border:1px solid #fff; /* Make the border match the background so it fades in nicely */ -webkit-transition: all .5s ease-out; -moz-transition: all .5s ease-out; } .accordion p { color:#333; margin:0 0 10px; } .accordion h3 { color:#542437; padding:0; margin:10px 0; } /* Vertical */ .vertical ul li { overflow:hidden; margin:0 0 1px; } .vertical ul li label { padding:4px; } .vertical [type=radio]:checked ~ label, .vertical [type=checkbox]:checked ~ label { border-bottom:0; } .vertical ul li label:hover { border:1px solid #542437; /* We don't want the border to disappear on hover */ } .vertical ul li .content { height:0px; border-top:0; } .vertical [type=radio]:checked ~ label ~ .content, .vertical [type=checkbox]:checked ~ label ~ .content { height:auto; border:1px solid #542437; } </style> </p> <div class="typy_plikow"> <span class="pdf"><a href="https://uniopole.bip.gov.pl/fobjects/download/444372/koszty-ksztalcenia-2014-art-99-ust-6-25092015-pdf.html" title="Odnośnik do pobrania dokumentu">Koszty usług edukacyjnych w 2014</a></span></div> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <div class="accordion vertical"> <ul> <li> <input id="checkbox-1" name="checkbox-accordion" type="checkbox" /> <label for="checkbox-1">Archiwum zmian sprzed migracji</label> <div class="content"> <h2> Archiwalny rejestr zmian załącznik&oacute;w</h2> <table> <tbody> <tr> <td> Plik</td> <td> Rozszerzenie</td> <td> Rozmiar</td> <td> Ilość pobrań</td> <td> Utworzenie</td> <td> Publikacja</td> </tr> <tr> <td> Brak załącznik&oacute;w</td> </tr> <tr> <td> <b>rejestr zmian</b></td> </tr> <tr> <td> Typ akcji</td> <td> Data wykonania akcji</td> <td> Redaktor</td> </tr> <tr numer="3"> <td> Brak edycji</td> </tr> </tbody> </table> <p> <br /> <plik numer="12"> </plik></p> </div> <div class="content"> <h2> Archiwalny rejestr zmian wpisu</h2> <table> <tbody> <tr> <td> modyfikacja strony: 29-09-2015 10:54:28 przez: Jadwiga Kubicha</td> </tr> <tr> <td> modyfikacja strony: 29-09-2015 10:35:04 przez: Jadwiga Kubicha</td> </tr> </tbody> </table> </div> </li> </ul> </div> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

 

 

 • Archiwalny rejestr zmian załączników

  Plik Rozszerzenie Rozmiar Ilość pobrań Utworzenie Publikacja
  Brak załączników
  rejestr zmian
  Typ akcji Data wykonania akcji Redaktor
  Brak edycji


  Archiwalny rejestr zmian wpisu

  modyfikacja strony: 29-09-2015 10:54:28 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 29-09-2015 10:35:04 przez: Jadwiga Kubicha

 

 

 

 

 • Archiwalny rejestr zmian załączników

  Plik Rozszerzenie Rozmiar Ilość pobrań Utworzenie Publikacja
  Brak załączników
  rejestr zmian
  Typ akcji Data wykonania akcji Redaktor
  Brak edycji


  Archiwalny rejestr zmian wpisu

  modyfikacja strony: 29-09-2015 10:54:28 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 29-09-2015 10:35:04 przez: Jadwiga Kubicha

 

2018-09-28 09:02:26  JAROSŁAW KATA

Załączono plik 444372

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1719273
user_idpuste2500799
fobject_idpuste444372
resource_idpuste2096
modelpusteArticle
foreign_idpuste163116
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się