Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-20 13:39:47  JAROSŁAW KATA

Pole short zmieniło wartość z 'Dane ogólne uczelni' na 'Dane ogólne Uniwersytetu Opolskiego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortDane ogólne uczelniDane ogólne Uniwersytetu Opolskiego
2019-09-03 13:56:40  JAROSŁAW KATA

Pole full zmieniło wartość z '<table align="center" border="" cellpadding="3" cellspacing="1" style="line-height:20.799999237060547px;"> <tbody> <tr> <td align="middle" colspan="2" height="30"> <strong>Uniwersytet Opolski</strong></td> </tr> <tr> <td> Adres:</td> <td> 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11</td> </tr> <tr> <td> Telefon:</td> <td> (077) 541 59 03 lub (077) 541 59 04</td> </tr> <tr> <td> Fax:</td> <td> (077) 541 59 00</td> </tr> <tr> <td> E-mail:</td> <td> <a href="mailto:rektorat@uni.opole.pl" target="_self" title="Odnośnik mailowy Rektoratu UO">rektorat@uni.opole.pl</a></td> </tr> <tr> <td> WWW:</td> <td> <a href="http://uni.opole.pl/" target="_blank" title="Odnośnik do strony głównej UO">www.uni.opole.pl</a></td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table align="center" border="" cellpadding="3" cellspacing="1" style="line-height:20.799999237060547px;"> <tbody> <tr> <td align="middle" colspan="2" height="30"> <strong>Uniwersytet Opolski</strong></td> </tr> <tr> <td> Adres:</td> <td> 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11</td> </tr> <tr> <td> Telefon:</td> <td> (077) 541 59 03 lub (077) 541 59 04</td> </tr> <tr> <td> Fax:</td> <td> (077) 541 59 00</td> </tr> <tr> <td> E-mail:</td> <td> <a href="mailto:rektorat@uni.opole.pl" target="_self" title="Odnośnik mailowy Rektoratu UO">rektorat@uni.opole.pl</a></td> </tr> <tr> <td> WWW:</td> <td> <a href="http://uni.opole.pl/" target="_blank" title="Odnośnik do strony głównej UO">www.uni.opole.pl</a></td> </tr> <tr> <td> Elektroniczna skrzynka podawcza UO:</td> <td> /uniopole/SkrytkaESP (<a href="https://uniopole.bip.gov.pl/dane-teleadresowe-informacje-ogolne/elektroniczna-skrzynka-podawcza-uo.html" target="_blank" title="Odnośnik do informacji dotyczącej Elektronicznej skrzynki podawczej UO">czytaj więcej...</a>)</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Uniwersytet Opolski
Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11
Telefon: (077) 541 59 03 lub (077) 541 59 04
Fax: (077) 541 59 00
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
WWW: www.uni.opole.pl

 

Uniwersytet Opolski
Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11
Telefon: (077) 541 59 03 lub (077) 541 59 04
Fax: (077) 541 59 00
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
WWW: www.uni.opole.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza UO: /uniopole/SkrytkaESP (czytaj więcej...)

 

2018-09-20 13:29:29  JAROSŁAW KATA

Utworzono artykuł 161474 o nazwie 'Dane ogólne uczelni'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste161474
user_idpuste2500799
resource_idpuste2096
namepusteDane ogólne uczelni
category_idpuste30376
language_idpuste1
shortpusteDane ogólne uczelni
fullpuste
Uniwersytet Opolski
Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11
Telefon: (077) 541 59 03 lub (077) 541 59 04
Fax: (077) 541 59 00
E-mail: rektorat@uni.opole.pl
WWW: www.uni.opole.pl

 

publishfrompuste2018-09-20 00:00:00
_activepuste1
slugpustedane-ogolne-uczelni

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się