Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

12
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Wolne stanowisko specjalisty ds. analiz big-data OPOLSKIE specjalista ds. analiz big-data 2020-03-16 Zobacz
2 Konkurs na stanowisko: profesora OPOLSKIE Profesor 2020-03-02 Zobacz
3 Konkurs na stanowisko managera w projekcie „Uniwersytety Europejskie” OPOLSKIE Manager w projekcie „Uniwersytety Europejskie” 2020-02-14 Zobacz
4 Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Nauki i Obsługi Projektów OPOLSKIE Dyrektor Biura Nauki i Obsługi Projektów 2020-02-14 Zobacz
5 Stanowisko administracyjne w Dziale Spraw Pracowniczych UO OPOLSKIE Stanowisko administracyjne 2020-02-14 Zobacz
6 Konkurs na stanowisko operatora składu komputerowego w Wydawnictwie Uniwersy... OPOLSKIE operator składu komputerowego 2020-02-28 Zobacz
7 Referent w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich Uniwersytetu Opolskiego OPOLSKIE Referent 2020-02-15 Zobacz
8 Wykładowca/starszy wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego OPOLSKIE Wykładowca/starszy wykładowca 2020-01-14 Zobacz
9 Asystent dydaktyczny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego OPOLSKIE Asystent dydaktyczny 2020-01-14 Zobacz
10 Oferta pracy w Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego OPOLSKIE pracownik na stanowisko techniczne w Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego 2020-01-10 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się