Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
US-08-2020 Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, na terenie miasta Opola  
Przedmiot zamówienia
Usługi hotelarskie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
11  
Data publikacji od
2020-03-06  
Data publikacji do
2020-07-03  
Termin składania ofert
2020-03-17 10:00  
Numer zgłoszenia
US/08/2020  

Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, na terenie miasta Opola

Załączniki

  US-08-2020 Dokument...ępowania.zip 970,24 KB (zip) szczegóły pobierz
  US-08-2020 Protokó...cia ofert.pdf 357,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  US-08-2020 część...ie oferty.pdf 546,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  US-08-2020 Odrzucen...zęści 3.pdf 279 KB (pdf) szczegóły pobierz
  US-08-2020 Wybór n...ej oferty.pdf 540,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  US-08-2020 część...mówienia.pdf 398,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  US-08-2020 część...mówienia.pdf 401,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się