2018-09-21

Wydziały UO

Wydział Chemii
ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
tel. +48 77 452 71 00,
fax. +48 77 452 71 01
e-mail: chemia@uni.opole.pl

www.wch.uni.opole.pl

 

Wydział Ekonomiczny

Ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole

Tel. + 48 77 401 68 80

Fax. + 48 77 401 69 01

e-mail: dziekanatwe@uni.opole.pl

www.we.uni.opole.pl

 

Wydział Filologiczny

Pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

Tel. + 48 77 541 59 39

Fax. + 48 77 541 59 29

e-mail: dz-fil@uni.opole.pl

www.wfil.uni.opole.pl

 

Wydział Lekarski

Collegium Medicum

Ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Tel. +48 77 452 7445

e-mail: lekarski@uni.opole.pl

www.im.wmnz.uni.opole.pl

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Tel. + 48 77 452 72 00

e-mail: wmfi@uni.opole.pl

www.wmfi.uni.opole.pl

 

Wydział Nauk Społecznych

Ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Tel. + 48 77 452 74 01

Fax. + 48 77 452 74 00

e-mail: dziekanhistped@uni.opole.pl

www.wns.uni.opole.pl

 

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Tel. +48 77 452 74 60

+48 77 452 74 69

e-mail: politologia@uni.opole.pl

www.wnopiks.uni.opole.pl

 

Wydział Prawa i Administracji

ul. Katowicka 87a , 45-060 Opole 
Tel. +48 77 452 75 00 
Fax: +48 77 452 75 02 
E-mail: wpia@uni.opole.pl

www.prawo.uni.opole.pl

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

Tel. +48 77 442 35 29

e-mail: wnoz@uni.opole.pl

www.wnoz.uni.opole.pl

 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

ul. Kominka 6, 45-032 Opole,

Tel. + 48 77 401 60 80,

+ 48 77 401 60 82,

e-mail: wpt@uni.opole.pl

www.wpt.uni.opole.pl

 

Wydział Sztuki

Ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole

Tel. + 48 77 403 00 58

e-mail: sztuka@uni.opole.pl

www.ws.uni.opole.pl

 

Wydział Teologiczny

Ul. Drzymały 1 A, 45-342 Opole

Tel. + 48 77 44 23 767

+ 48 77 44 23 768

e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl

www.wt.uni.opole.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się