2018-09-21

Wydziały UO

Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole
tel. 77 4016 913, fax: 77 40 16 901
dz-ekon@uni.opole.pl
www.ekon.uni.opole.pl

 
Wydział Filologiczny
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius
tel. 77 541 5939, fax. 77 541 5939
e-mail: dz-fil@uni.opole.pl
www.wfil.uni.opole.pl


Wydział Nauk Społecznych
ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
sekretariat: 077 452 7401, tel./fax: 077 452 7400
dziekanat: 77 452 74 05 do 13
e-mail: dziekanhistped@uni.opole.pl
Strona: www.whp.uni.opole.pl


Wydział Przyrodniczo-Techniczny
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. 77 452 7301-2, fax: 77 452 7303
e-mail: wpt@uni.opole.pl
Strona: www.wpt.uni.opole.pl


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
tel. 77 452 7202, fax: 77 452 7202
e-mail: dz-mfi@uni.opole.pl
Strona: www.wmfi.uni.opole.pl


Wydział Chemii
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. 77 4527100 lub 77 4527101
e-mail: chemia@uni.opole.pl
Strona: www.chemia.uni.opole.pl


Wydział Teologiczny
ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole
tel. 77 442 37 67, fax (77) 454 93 84
e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl
Strona: www.wt.uni.opole.pl


Wydział Prawa i Administracji
ul. Plebiscytowa 5, 45-038 Opole
tel. 077 401 69 59
e-mail: wpia@uni.opole.pl
Strona: www.prawo.uni.opole.pl

 
Wydział Sztuki
ul. Wrocławska 4
45-707 Opole
tel./fax +48 77 453 07 17

 

 

 

 

 • Archiwalny rejestr zmian załączników

  Plik Rozszerzenie Rozmiar Ilość pobrań Utworzenie Publikacja
  Brak załączników
  rejestr zmian
  Typ akcji Data wykonania akcji Redaktor
  Brak edycji


  Archiwalny rejestr zmian wpisu

  modyfikacja strony: 11-09-2017 14:07:55 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 01-09-2016 13:19:03 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 01-09-2016 13:16:06 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 30-08-2016 14:42:52 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 23-10-2014 10:26:13 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 17-06-2013 16:44:26 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 30-01-2013 22:39:40 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 03-10-2008 22:48:12 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 30-01-2007 16:51:47 przez: Jadwiga Kubicha

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się