2018-09-21

Jednostki ogólnouczelniane

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Dom Studenta „Kmicic” (parter)
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31 tel/fax: +48 77 452 74 57
e-mail: inkubator@uni.opole.pl

 

Biblioteka Główna
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 2, +48 77 4016140

Redakcja "Indeksu", pisma Unwiersytetu Opolskiego
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a, Collegium Maius, pok. 217, tel. 77 5416017

 

Biuro Marketingu i PR 
45-040 Opole, pl. Kopernika 11 A
tel. 77 541 59 96
e-mail: promocja@uni.opole.pl

 

Centrum Zarządzania Projektami
45-040 Opole pl. Kopernika 11a Collegium Minus
tel. 77 541 59 87,77 541 59 90, 77 541 60 25
e-mail: czp@uni.opole.pl

 

Studium Języków Obcych

45-052 Opole, ul. Oleska 48, tel. 77 452 70 80

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
45-052 Opole, pl. Staszica 1, tel. 77 452 73 88

Centrum Edukacji Ustawicznej

45-060 Opole, ul. Katowicka 87 A ,
Sekretariat tel. 77 452-75-80

45-359 Opole ul. Plebiscytowa 5, Sekretariat tel. (077) 401-69-27, tel./fax. (077) 401-69-25
Zakład Praktyk Zawodowych, tel. (077) 401-69-29

Wydawnictwo

45-365 Opole ul. Dmowskiego 7-9,
tel. 77 401 66 85

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a, tel. 5415992 wew. 192 (kierownik), 5415991 wew. 191 (biuro)

 

Centrum Informatyczne
45-052 Opole, ul. Oleska 48, tel. 77 452 70 90, 77 452 70 91

 

Dział Spraw Pracowniczych
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a, tel. 77 541 59 79 wew. 179

 

Dział Spraw Studentów
45-052 Opole, ul. Oleska 48, tel. 77 452 70 60

 

Kwestura
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a, tel. 77 541 59 80 wew. 180, 77 541 59 83 wew. 183

 

Dział Logistyki
45-052 Opole, ul. Oleska 48, tel.77 452 70 16, 77 452 70 17

 

Dział Infrastruktury
45-052 Opole, ul. Oleska 48, tel. 77 452 70 11, 77 452 74 51

 

Dział Techniczny
45- 052 Opole, ul. Oleska 48

tel. 77 452 70 50, fax 77 452 70 48 – Inwestycje
tel. 77 452 70 40; fax 77 452 70 49 – Remonty
mail: inwest@uni.opole.pl

 

Archiwum UO
e-mail: gturowski@uni.opole.pl, tel: 77 454 18 17

 

 

 

 • Archiwalny rejestr zmian załączników

  Plik Rozszerzenie Rozmiar Ilość pobrań Utworzenie Publikacja
  Brak załączników
  rejestr zmian
  Typ akcji Data wykonania akcji Redaktor
  Brak edycji


  Archiwalny rejestr zmian wpisu

  modyfikacja strony: 18-05-2017 14:29:12 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 07-02-2017 15:33:49 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 07-02-2017 15:32:01 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 07-02-2017 15:31:24 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 07-02-2017 15:25:22 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 07-02-2017 15:24:05 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 04-01-2017 11:23:01 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 04-01-2017 11:22:09 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 04-01-2017 11:21:07 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 02-09-2016 17:03:06 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 02-09-2016 17:01:50 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 02-09-2016 16:58:21 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 31-08-2016 12:11:19 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 12-08-2016 12:43:27 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 22-07-2016 16:01:53 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 22-07-2016 15:44:51 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 25-11-2014 10:18:23 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 25-11-2014 10:18:13 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 25-11-2014 10:15:45 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 25-11-2014 08:47:50 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 24-11-2014 10:22:36 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 24-11-2014 10:18:04 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 24-11-2014 10:14:25 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 20-03-2014 15:08:03 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 30-01-2013 20:01:23 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 04-10-2008 06:16:26 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 01-12-2003 19:50:13 przez: Jadwiga Kubicha

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się