2020-04-15

Instytuty UO

Instytut Biologii

ul. Oleska 22,
45-052 Opole,
tel. +48 77 401 60 10,
e-mail: kbios@uni.opole.pl

http://biologia.wpt.uni.opole.pl/

 

Instytut Chemii

ul. Oleska 48,
45-052 Opole,
tel. +48 77 452 71 00,
fax. +48 77 452 71 01
e-mail: chemia@uni.opole.pl

http://wch.uni.opole.pl/#

 

Instytut  Ekonomii i Finansów

 

Instytut Fizyki

ul. Oleska 48,
45-052 Opole,
tel. +48 77 452 72 50,
faks +48 77 452 72 90
e-mail: instfiz@uni.opole.pl

http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/

 

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej I Gospodarki Przestrzennej

ul. Ozimska 46a
45-058 Opole
tel. +48 77 401 68 80
fax. +48 77 401 69 01
e-mail: dziekanatwe@uni.opole.pl

http://we.uni.opole.pl/instytut-geografii-spoleczno-ekonomicznej-i-gospodarki-przestrzennej/

 

Instytut Historii  

ul. Strzelców Bytomskich 2,
45-084 Opole,
tel. (077) 401 61 80;
fax (077) 401 61 88.
e-mail: insthist@uni.opole.pl

 

Instytut Informatyki

ul. Oleska 48,
45-052 Opole
tel. +48 (77) 45 27 205
fax. +48 (77) 45 27 207
e-mail: imii@uni.opole.pl

http://informatyka.wmfi.uni.opole.pl/

 

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

ul. Kardynała Kominka 6, 6a
45-032 Opole
tel. +48 77 401 60 50,
tel. +48 77 401 60 51
e-mail: iisib@uni.opole.pl

http://iisib.wpt.uni.opole.pl/

 

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego

pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 60 03,
e-mail: instytutjezykoznawstwa@uni.opole.pl

http://instytutjezykoznawstwa.wfil.uni.opole.pl/

 

Instytut Matematyki Uniwersytetu Opolskiego

ul. Oleska 48,
45-052 Opole
tel. +48 (77) 45 27 205
fax. +48 (77) 45 27 207
e-mail: im@uni.opole.pl

http://matematyka.wmfi.uni.opole.pl/

 

Instytut Nauk Medycznych
Collegium Medicum

ul. Oleska 48,
45-052 Opole
tel. +48 (77) 452 7445
e-mail: lekarski@uni.opole.pl

http://im.wmnoz.uni.opole.pl/

 

Instytut Nauk o Literaturze

pl. Kopernika 11,
45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 24,
e-mail: inol@uni.opole.pl

http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/

 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

ul. Katowicka 89,
45-061 Opole,
tel. +48 77 452 74 60,
+48 77 452 74 69,
e-mail: politologia@uni.opole.pl

http://politologia.uni.opole.pl/

 

Instytut Nauk o Zdrowiu

Collegium Salutis Humanae
ul. Katowicka 68
45-060 Opole
tel. +48 77 442 35 10
e-mail: inoz@uni.opole.pl

https://wnoz.uni.opole.pl/o-instytucie/

 

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

ul. Ozimska 46a
45-058 Opole
tel. +48 77 401 68 80
fax. +48 77 401 69 01
e-mail: dziekanatwe@uni.opole.pl

http://we.uni.opole.pl/instytut-nauk-o-zarzadzaniu-i-jakosci/

 

Instytut Nauk Pedagogicznych

ul. Oleska 48,
45-052 Opole,
tel. +48 77 452 74 21,
+48 77 452 74 20
e-mail: inp@uni.opole.pl

http://inp.wns.uni.opole.pl/

 

Instytut Nauk Prawnych

Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

 

Instytut Nauk Teologicznych

ul. Drzymały 1A,
45-342 Opole,
tel. +48 77 44 23 767,
tel. +48 77 44 23 768,
e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl

http://wt.uni.opole.pl/struktura-wydzialu/#

 

Instytut Psychologii

Plac Staszica 1
45-052 Opole
tel. +48 77 452 73 70
e-mail: psychologia@uni.opole.pl

 

Instytut Sztuk Wizualnych
ul. Wrocławska 4,
45-707 Opole
tel. 77/403 00 58 w. 6928.
e-mail: sztuka@uni.opole.pl

http://sztuka.uni.opole.pl/

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się