2018-09-21

Administracja

 

Kanclerz
mgr Zbigniew Budziszewski

Kwestor
mgr Konstanty Gajda

Zastępca Kanclerza
mgr Joanna Kostuś

Zastępca Kwestora
Robert Wojtyra

 

 

Biuro Kanclerza

Collegium Minus, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole,
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6070, fax: +48 77 541 6000
NIP: 754 000 71 79

mgr Ewa Gaida – Kierownik Biura Kanclerza
e-mail: ewa.gaida@uni.opole.pl
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6030

Sekretariat Uczelni

Aleksandra Koszałka-Nieczypor
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6071

Biuro Podawcze

Ewa Witek
e-mail: biuropodawcze@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5970

Specjalista ds. podmiotów leczniczych

Ewa Okoń
e-mail: ewa.okon@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6020

Specjalista ds. systemu informatycznego

Anna Latawiec
e-mail: anna.latawiec@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6030

Specjalista ds. systemu informatycznego

Krystian Wojtkiewicz
e-mail: krystian.wojtkiewicz@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6030

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się