2018-09-21

Administracja

Kanclerz
mgr Zbigniew Budziszewski

Tel.: +48 77 541 6070
E-mail: zbigniew.budziszewski@uni.opole.pl
E-mail: sekretariat@uni.opole.pl

 

Zastępca Kanclerza
mgr Joanna Kostuś

Tel.: +48 77 541 5935
E-mail: kostus@uni.opole.pl
E-mail: sekretariat@uni.opole.pl

 

Główny Księgowy
mgr Robert Wojtyra

Tel.: +48 77 541 5993
E-mail: robert.wojtyra@uni.opole.pl
E-mail: sekretariat@uni.opole.pl

p.o. z-ca Głównego Księgowego
mgr Wioletta Różańska

Tel.: +48 77 541 5983
E-mail: wioletta.rozanska@uni.opole.pl
E-mail: sekretariat@uni.opole.pl

 


Sekretariat Uczelni

Collegium Minus, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole,
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6070, fax: +48 77 541 6000
NIP: 754 000 71 79

Beata Bednarz
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6000

Adam Flak
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6001

Kancelaria Główna

Ewa Witek
e-mail: ewa.witek@uni.opole.pl
kancelaria@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5970

Dominik Mazur
e-mail: dominik.mazur@uni.opole.pl
kancelaria@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5977

Mateusz Ganczarski
e-mail: mateusz.ganczarski@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6026

Joanna Nandzik
e-mail: joanna.nandzik@uni.opole.pl
kancelaria@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5972
 

Archiwum

Grzegorz Turowski
e-mail: gturowski@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 7077

Aldona Dumana-Konefał
tel. +48 77 452 7077

 

BHP i P.Poż.

Beata Derus
e-mail: derus@uni.opole.pl
bhp@uni.opole.pl
tel. +48 77 54 15 971 (5171 w sieci UO)

Krzysztof Staś
e-mail: kstas@uni.opole.pl
bhp@uni.opole.pl
tel. +48 77 54 15 971 (5171 w sieci UO)

 

Inwentaryzacja

Szymon Bucki
e-mail: szymon.bucki@uni.opole.pl
e-mail: inwentaryzacja@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 7007 (7007 w sieci UO)

Danuta Drozd
e-mail: drozd@uni.opole.pl
tel. +48 77 452 7007 (7007 w sieci UO)

 

Systemy informatyczne

Anna Latawiec
e-mail: anna.latawiec@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 6030

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się