Lista artykułów

Nazwa artykułu
Pytania i odpowiedzi do przeglądu sprawozdania finansowego PMWSZ
Pytania i odpowiedzi do przeglądu sprawozdania finansowego PMWSZ
w Opolu.
26.08.2020 więcej
Zaproszenie do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finans. PMWSZ
Zaproszenie do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania
finansowego PMWSZ w Opolu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 15
lipca 2020 roku wraz z wykonaniem usługi pokrewnej.
11.08.2020 więcej
Unieważnione! - Zaproszenie do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finans. PMWSZ
Unieważnione! - Zaproszenie do przeprowadzenia przeglądu
sprawozdania finansowego PMWSZ w Opolu za okres od 1 stycznia
2020 roku do 15 lipca 2020 roku wraz z wykonaniem usługi
pokrewnej.
03.08.2020 więcej
Zaproszenie do badania sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021
Uniwersytet Opolski zaprasza podmioty uprawnione do badań
sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie
badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego UO za rok
2020 i 2021.
01.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się