2018-09-20

Ważne adresy i telefony

Sekretariat uczelni

tel.: 54-16-070 wew. 270, tel.: 54-16-071 wew. 271, fax: 54-16-000

e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

 
Dział Nauczania

tel. 77 452 73 97-Kierownik
77 452 73 98, 77 452 73 99- pracownicy biura

e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

 
Dział Spraw Studentów

tel. 77 4527060, 77 4527065, 77 4527066, 77 4527067

e-mail: dss@uni.opole.pl

 
Rektorat

tel. 77 541 59 03, 77 541 59 04, 77 541 59 05, fax. 77 54 15 900

e-mail: rektorat@uni.opole.pl

 
Rzecznik Prasowy

tel. 881 29 49 31
e-mail:rzecznik@uni.opole.pl

 
Wydział Nauk Społecznych

tel: 77 452-7401, 77 452-7400, 77 452-7405 - ... 7413

e-mail: dziekanhistped@uni.opole.pl

 
Wydział Filologiczny

tel: 77 5415939, fax: 77 5415939

e-mail: dz-fil@uni.opole.pl

 
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

tel: 77 452-73-00 (kierownik dziekanatu), 77 452-73-01, 77452-73-02,
77 452-73-03

e-mail: wpt@uni.opole.pl

 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

tel: 77 452-72-00, 77 452-72-02

e-mail: dz-mfi@uni.opole.pl

 
Wydział Chemii

tel: 77 452-71-00, 77 452-71 01

e-mail: chemia@uni.opole.pl

 
Wydział Ekonomiczny

tel. 77 40 16 880, 77 40 16 860 fax: 77 40 16 901

e-mail: dz-ekon@uni.opole.pl

 
Wydział Teologiczny

tel: 77 4423768, fax: 77 4549384

e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl

 
Wydział Prawa i Administracji

tel: 77 4566570, fax: 77 4566569

e-mail: instytutprawa@uni.opole.pl

 
Wydział Sztuki

tel: 77 403 00 58

e-mail: sztuka@uni.opole.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się