2018-09-20

Ważne adresy i telefony

Rektorat
tel. 77 541 59 03, 77 541 59 04, 77 541 59 05, fax. 77 54 15 900
 
Sekretariat uczelni
tel.: 54-16-070 wew. 270, tel.: 54-16-071 wew. 271, fax: 54-16-000
 
Rzecznik Prasowy
tel. 881 29 49 31
e-mail:rzecznik@uni.opole.pl

 

Wydział Chemii
ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
tel. +48 77 452 71 00,
fax. +48 77 452 71 01
e-mail: chemia@uni.opole.pl
 
Wydział Ekonomiczny
Ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole
Tel. + 48 77 401 68 80
Fax. + 48 77 401 69 01
 
Wydział Filologiczny
Pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
Tel. + 48 77 541 59 39
Fax. + 48 77 541 59 29
 
Wydział Lekarski
Collegium Medicum
Ul. Oleska 48, 45-052 Opole
Tel. +48 77 452 7445
 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Ul. Oleska 48, 45-052 Opole
Tel. + 48 77 452 72 00
 
Wydział Nauk Społecznych
Ul. Oleska 48, 45-052 Opole
Tel. + 48 77 452 74 01
Fax. + 48 77 452 74 00
 
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
Tel. +48 77 452 74 60
+48 77 452 74 69
 
Wydział Prawa i Administracji
ul. Katowicka 87a , 45-060 Opole 
Tel. +48 77 452 75 00 
Fax: +48 77 452 75 02 
E-mail: wpia@uni.opole.pl
 
Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
Tel. +48 77 442 35 29
 
Wydział Przyrodniczo – Techniczny
Ul. Oleska 48
Tel. + 48 77 452 73 01
+ 48 77 452 73 02
 
Wydział Sztuki
Ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole
Tel. + 48 77 403 00 58
 
Wydział Teologiczny
Ul. Drzymały 1 A, 45-342 Opole
Tel. + 48 77 44 23 767
+ 48 77 44 23 768

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się