2021-07-05

Wykaz aktów prawnych UO wprowadzonych w związku z COVID-19

 
Wewnetrzne akty prawne dostępne są w serwise internetowym Monitor Uniwersytetu Opolskiego.
Zgodnie z § 120 Statutu Uniwersytetu Opolskiego oraz § 1 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 67/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie: utworzenia i zasad funkcjonowania „Monitora Uniwersytetu Opolskiego” (t.j. z dnia 17 września 2020 r.) – jest centralnym systemem publikowania wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim.
 

ZARZĄDZENIA:

 • ZARZĄDZENIE nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
 • ZARZĄDZENIE nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r.w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
 • ZARZĄDZENIE nr 77/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
 • ZARZĄDZENIE nr 76/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11maja 2021r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
 • ZARZĄDZENIE nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2021r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
 • ZARZĄDZENIE nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni zwykorzystaniem technologii informatycznych
 • ZARZĄDZENIE nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych
 • ZARZĄDZENIE nr 64/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego wsprawieszczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni zwykorzystaniem technologii informatycznych
 • ZARZĄDZENIE nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • ZARZĄDZENIE nr 47/2021Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • ZARZĄDZENIE nr 44/2021Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • ZARZĄDZENIE nr 33/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • ZARZĄDZENIE nr 26/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • ZARZĄDZENIE nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • ZARZĄDZENIE nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • ZARZĄDZENIE nr 84/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • ZARZĄDZENIE nr 56/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 maja 2020 r.w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr  52/2020Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • ZARZĄDZENIE nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 02 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego

 • ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia18 marca 2021r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

 • ZARZĄDZENIE nr 48/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

 • ZARZĄDZENIE nr 45/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

 • ZARZĄDZENIE nr1/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 143/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 października 2020r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

 • ZARZĄDZENIE Nr 143/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

 • ZARZĄDZENIE NR 142/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 października 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • ZARZĄDZENIE nr 141/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 października 2020 r.w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w związku z wystąpieniem podejrzenia zakażenia na COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów oraz słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego

 • ZARZĄDZENIENr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r.w sprawie zmiany  w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego

 • ZARZĄDZENIE Nr47/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiegoz dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego

 • ZARZĄDZENIENr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego

 • ZARZĄDZENIE Nr47/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego

 • ZARZĄDZENIE nr 25/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z  dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego

 • ZARZĄDZENIE nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r.  w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego

 • ZARZĄDZENIEnr 21/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie: wstrzymania wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników

 • ZARZĄDZENIE nr15/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. monitoringu studentów powracających z krajów zagrożonych koronawirusem 2019 –nCoV

OBWIESZCZENIA:

 • OBWIESZCZENIE nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 listopada2020 r. w sprawie zasad organizacji i warunków pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Opolskiego

POSTANOWIENIA:

INSTRUKCJE:

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się