Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 256

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Wykaz uruchomionych programów studiów 2021/2022 realizowanych w UO TOMASZ PARADOWSKI 2021-10-06 zobacz
2 Wyniki konkursu na stanowisko: Technik w Wydziale Nauk o Zdrowiu JACEK ZŁOTY 2021-10-06 zobacz
3 Wyniki konkursu na st.: Asystent / Wykładowca w INM JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
4 Wyniki konkursu na st.: Asystent / Wykładowca w INM JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
5 Wyniki konkursu na st.: Adiunkt/Starszy Wykładowca w INM JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
6 Wyniki konkursu na st.: Adiunkt/Starszy Wykładowca w INM JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
7 Wyniki konkursu na st.: Profesora uczelni w Instytucie Nauk Prawnych JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
8 Wyniki konkursu na stanowisko: Asystenta w Instytucie Nauk Prawnych JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
9 Wyniki konkursu na stanowisko: Adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
10 Wyniki konkursu na stanowisko: Adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
11 Wyniki konkursu na stanowisko: Adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
12 Wyniki konkursu na stanowisko: Adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
13 Wyniki konkursu na stanowisko: Adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
14 Wyniki konkursu na stanowisko: Adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
15 Wyniki konkursu na stanowisko: Adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
16 Wyniki konkursu na stanowisko: Adiunkt w Instytut Nauk Prawnych JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
17 Wyniki konkursu na st.: Adiunkt w IEiF JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
18 Wyniki konkursu na st.: Adiunkt dydaktyczny w IEiF JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
19 Wyniki konkursu na st.: Asystent dydaktyczny w IEiF JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz
20 Wyniki konkursu na st.: Asystent dydaktyczny w IEiF JACEK ZŁOTY 2021-09-30 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się