DRUKUJ
2020-07-03

DI/AL/124/8b/20-Ogłoszenie o zamówieniu na
usługę zakwaterowania stażysty

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę zakwaterowania stażysty podczas stażu poza miejscem zamieszkania w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego".