Lista artykułów

Nazwa artykułu
Usługa hotelarska W. Filologiczny
AL/124/36/18 Zaproszenie do składania ofert na usługę
hotelarską dla Wydziału Filologicznego.
27.09.2018 więcej
Usługa hotelarska Wydział Ekonomiczny
AL/124/35a/18 Zaproszenie do składania ofert na usługę
zakwaterowania dla stażystów w ramach projektu „Stażysta z
doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Opolskiego”.
27.09.2018 więcej
Usługa hotelarska Wydział Ekonomiczny
AL/124/35/18 Zaproszenie do składania ofert na usługę
zakwaterowania dla stażystów w ramach projektu „Stażysta z
doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Opolskiego”.
27.09.2018 więcej
Usługa hotelarska W. Filologiczny
AL/124/34/18 Zaproszenie do składania ofert na usługę
hotelarską dla Wydziału Filologicznego.
27.09.2018 więcej
Usługa hotelarska WPT
AL/124/32b/18 Zaproszenie do składania ofert na usługę
zakwaterowania dla stażysty w ramach projektu „Stażysta z
kompetencjami - staże dla studentów Wydziału
Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu...
27.09.2018 więcej
Usługa hotelarska W. Filologiczny
AL/124/33/18, zaproszenie do składnia ofert na usługę
zakwaterowania, dla stażysty w ramach projektu „Młodzi
zawodowcy - programy stażowe dla studentów Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego"
27.09.2018 więcej
Usługa hotelarska WPT
L/124/32/18 Zaproszenie do składania ofert na usługę
zakwaterowania dla stażysty w ramach projektu „Stażysta z
kompetencjami - staże dla studentów Wydziału
Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu...
27.09.2018 więcej
Usługa hotelarska Rektorat
AL/124/29/18 - Zaproszenie do składania ofert na usługę
hotelarską dla Rektoratu.
27.09.2018 więcej
Usługa hotelarska Instytut Politologii
AL/124/31/18 Zaproszenie do składania ofert na usługę
zakwaterowania dla stażystów w ramach projektu „Programy
Stażowe dla studentów Instytutu Politologii UO".
27.09.2018 więcej
Usługa hotelarska - Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
AL/124/30/18 - Zaproszenie do składania ofert na usługę
hotelarską dla Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa
27.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się