Lista artykułów

Nazwa artykułu
Usługa hotelarska AIP/Wydział Sztuki AL/124/41a/18
Usługa hotelarska AIP/Wydział Sztuki AL/124/41a/18
„Świadczenie usługi hotelarskiej dla wykładowcy z zagranicy,
w czasie prowadzenia zajęć na Wydziale Sztuki Uniwersytetu
Opolskiego.
08.11.2018 więcej
AL/124/49/18 - Zaproszenie do składania ofert na usługę hotelarską
AL/124/49/18 - Zaproszenie do składania ofert na usługę
hotelarską na potrzeby Wydziału Filologicznego.
05.11.2018 więcej
AL/124/48/18 - Zaproszenie do składania ofert na usługę hotelarską
AL/124/48/18 - Zaproszenie do składania ofert na usługę
hotelarską na potrzeby Instytutu Nauk Pedagogicznych.
05.11.2018 więcej
Usługa hotelarska – Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
AL/124/47/18 - Zaproszenie do składania ofert na usługę
hotelarską na potrzeby Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa.
26.10.2018 więcej
Usługa hotelarska – Instytut Filologii Angielskiej
AL/124/46/18 - Zaproszenie do składania ofert na usługę
hotelarską dla Instytutu Filologii Angielskiej.
12.10.2018 więcej
Usługa hotelarska – Wydział Chemii
Usługa hotelarska – Wydział Chemii - AL/124/45/18 -
Zaproszenie do składania ofert na usługę hotelarską na
potrzeby W. Chemii.
05.10.2018 więcej
Usługa hotelarska – Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
AL/124/44/18 - Zaproszenie do składania ofert na usługę
hotelarską na potrzeby Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa.
05.10.2018 więcej
Usługa hotelarska - W. Filologiczny
Tekst: AL/124/42/18 - Zaproszenie do składania ofert na usługę
hotelarską na potrzeby Wydziału Filologicznego.
02.10.2018 więcej
Usługa hotelarska AIP/Wydział Sztuki
AL/124/41/18 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie
usługi hotelarskiej dla wykładowcy z zagranicy w czasie
prowadzenia zajęć na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
27.09.2018 więcej
Usługa hotelarska Wydział Chemii
AL/124/40/18 Zaproszenie do składania ofert na usługę
hotelarską dla Wydziału Chemii.
27.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się