Lista artykułów

Nazwa artykułu
AL/124/12/19 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę zakwaterowania
AL/124/12/19 - Ogłoszenie o zamówieniu na: usługę
zakwaterowania studentów podczas szkolenia poza miejscem
zamieszkania, w ramach projektu: ”Zintegrowany Program Rozwoju
UO.”
16.04.2019 więcej
AL/124/11/19 – Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi
AL/124/11/19 – Ogłoszenie o zamówieniu na: świadczenie
usługi hotelarskiej dla W. Chemii.
15.04.2019 więcej
AL/124/10/19 –Zaproszenie do składania ofert na usługę hotelarską.AZS
AL/124/10/19 – Zaproszenie do składania ofert na: usługę
hotelarską w Cieszynie dla Akademickiego Związku Sportowego.
03.04.2019 więcej
AL/124/9/19 – Zaproszenie do składania ofert na: usługę hotelarską AZS
AL/124/9/19 – Zaproszenie do składania ofert na: usługę
hotelarską w Katowicach dla Akademickiego Związku Sportowego.
03.04.2019 więcej
AL/124/32d/18 –Zaproszenie do składania ofert na usługę zakwaterowania
AL/124/32d/18 – Zaproszenie do składania ofert na: usługę
zakwaterowania stażysty podczas stażu poza miejscem
zamieszkania dla Wydziału Przyrodniczo-Technicznego.
03.04.2019 więcej
AL/124/1/19 - Usługa hotelarska – Wydział Chemii
AL/124/1/19 - Zaproszenie do składania ofert na usługę
hotelarską na potrzeby W. Chemii.
29.01.2019 więcej
AL/124/39b/18/p - Zaproszenie do składania ofert na usługę
AL/124/39b/18/p - Zaproszenie do składania ofert na usługę
zakwaterowania dla stażystów w ramach projektu: "Zintegrowany
Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego".
02.01.2019 więcej
AL/124/39b/18 Zaproszenie do składania ofert na usługę zakwaterowania dla stażystów w ramach projektu: "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego".
MODYFIKACJA: AL/124/39b/18 Zaproszenie do składania ofert na
usługę zakwaterowania dla stażystów w ramach projektu:
"Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego".
19.12.2018 więcej
AL/124/52/18 Usługa hotelarska – Wydział Filologiczny
AL/124/52/18 - Zaproszenie do składania ofert na usługę
hotelarską na potrzeby Wydziału Filologicznego.
05.12.2018 więcej
AL/124/50/18 - Usługa hotelarska – Wydział Chemii
AL/124/50/18 - Zaproszenie do składania ofert na usługę
hotelarską na potrzeby W. Chemii.
15.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się