2018-09-25

Dane statystyczne

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. /wg S-12/ :

Ogółem osób - 1195

1. nauczyciele akademiccy - 667, w tym:
- profesor tytularny - 72 osoby

- doktor habilitowany - 176 osób

- doktor - 339 osób

- magister - 77 osób

 

2. pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi - 528 osób, w tym:

- pracownicy biblioteki - 67 osób

- inżynieryjno - techniczni - 92 osoby

 

 

 

Liczba studentów  Uniwersytetu Opolskiego
w podziale na Wydziały

 

 

 

 

sporządzono wg. sprawozdania GUS S-10 stan na 31.XII.2018 r.

 

 

Wydziały

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Ogółem

Wydział Nauk Społecznych

2037

551

2588

Wydział Prawa i Administracji

1161

357

1518

Wydział Filologiczny

1078

78

1156

Wydział Ekonomiczny

689

119

808

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

657

163

820

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki

323

12

335

Wydział Teologiczny

228

 

228

Wydział Sztuki

131

 

131

Wydział Chemii

105

 

105

Ogółem:

6409

1280

7689

liczba doktorantów

441

liczba słuchaczy st. podyplomowych

67

Liczba studentów ogółem:

8197

 

 

 

 • Archiwalny rejestr zmian załączników

  Plik Rozszerzenie Rozmiar Ilość pobrań Utworzenie Publikacja
  Brak załączników
  rejestr zmian
  Typ akcji Data wykonania akcji Redaktor
  Brak edycji


  Archiwalny rejestr zmian wpisu

  modyfikacja strony: 15-05-2018 15:20:33 przez: Jarosław Kata
  modyfikacja strony: 24-05-2017 15:45:27 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 25-01-2017 12:45:14 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 17-02-2016 14:25:29 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 17-02-2016 14:24:32 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 17-02-2016 14:20:16 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 11-02-2016 16:00:14 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 23-03-2015 15:47:50 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 27-02-2015 15:20:50 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 23-07-2014 16:10:58 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 29-01-2014 11:25:23 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 19-02-2013 11:16:59 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 24-01-2013 12:20:37 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 27-01-2012 15:12:53 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 28-06-2010 15:18:48 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 26-06-2010 19:44:37 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 31-03-2009 15:40:09 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 31-03-2009 14:52:47 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 08-05-2008 08:30:48 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 27-03-2007 14:25:30 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 06-02-2007 14:36:36 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 12-01-2006 11:51:27 przez: Jadwiga Kubicha
  modyfikacja strony: 16-03-2005 15:24:12 przez: Jadwiga Kubicha

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się