Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Chemia - Wydział Chemii
Uchwała Nr 541/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z
dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku
chemia.
21.07.2021 więcej
Stosunki międzynarodowe - Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społ.
Uchwała Nr 597/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z
dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku
stosunki miedzynarodowe.
21.07.2021 więcej
Politologia - Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Uchwała Nr 596/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z
dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku
politologia
21.07.2021 więcej
English Philology profil ogólnoakademicki - Wydział Filologiczny
Uchwała Nr 456/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z
dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku
English Philology
21.07.2021 więcej
English Philology profil praktyczny - Wydział Filologiczny
Uchwała Nr 455/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z
dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku
English Philology
21.07.2021 więcej
Praca socjalna - Wydział Nauk Społecznych
Uchwała Nr 199/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z
dnia 7 maja 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku praca
socjalna
21.07.2021 więcej
Psychologia - Wydział Nauk Społecznych
Uchwała Nr 189/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z
dnia 7 maja 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku
psychologia
21.07.2021 więcej
Socjologia - Wydział Nauk Społecznych
Uchwała Nr 24/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z
dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku
socjologia
21.07.2021 więcej
Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych
Uchwała Nr 762/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z
dnia 10 października 2019 r. w sprawie oceny programowej na
kierunku pedagogika
21.07.2021 więcej
Lekarski - Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Uchwała Nr 714/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z
dnia 19 września 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku
lekarskim
21.07.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się