2020-06-01

Wykaz nowych programów studiów 2020/2021 realizowanych w UO

Wykaz nowych programów studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021.

Załączniki

  Analiz_dan__IIst_S_O_opis.pdf 321,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiz_dan_IIst_S_O_harm.pdf 802,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiz_dan_Ist_S_O_harm.pdf 878,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiz_dan_Ist_S_O_opis.pdf 318,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Historia_i_kult_IIst_S_O_harm.pdf 477,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Historia_i_kult_IIst_S_O_opis.pdf 399,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Optyka_okul_Ist_S_O_opis.pdf 319,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  teologia_kanon_IIst_O_S_harm.pdf 960,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  teologia_kanon_IIst_O_S_opis.pdf 551,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uniwer_Stud_Hum_Ist_S_O_harm.pdf 474,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uniwer_Stud_Hum_Ist_S_O_opis.pdf 325,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Optyka_okul_Ist_S_O_harm.pdf 3,09 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się